Makkum is een Friese havenstad aan het IJsselmeer, iets ten zuiden van de Afsluitdijk. Het dorp is eigenlijk een samenvoeging van de handelsplaats Statum en het kleinere boerendorp Makkum, die beide zijn gegroeid en versmolten tot één plaats – die vroeger de bijnaam “Poort naar de Zuiderzee” had.

De sluizen van Makkum waren voor de scheepvaart van levensbelang. Daardoor werd het ook een handelscentrum voor steen, tegels, hout, olie, papier, maar ook voor scheepswerven en kalkovens.

De groei van het rijke Makkum zette helaas niet door: de haven werd onbereikbaar vanaf de Zuiderzee, waarmee de economisch-strategische ligging teniet gedaan werd. Het historische centrum met statige koopmanhuizen is echter overgebleven en de haven is goed bereikbaar, en ook de scheepsbouw en aardewerkfabrieken zijn gebleven.