Certificaten Maxima

 • CBB algemeen veiligheid certificaat

  Het CBB (Communautair Binnenvaartcertificaat voor Binnenvaartschepen) is een wettelijke keuring voor schepen van 20 meter en langer, dat door de bevoegde instantie is afgegeven, ten bewijze dat het voldoet aan de technische voorschriften.

 • Mast en tuig certificaat

  Een mast- en tuigage-inspectie is verplicht voor zeilende passagiersschepen. Als de masten en tuigage voldoen aan de wet- en regelgeving wordt een 'Bewijs van tuigagekeuring' afgegeven . Het 'Bewijs van tuigagekeuring' is 2,5 jaar geldig.

 • Vloeibaar gasinstallatie

  Controleren en testen van de vloeibaar gasinstallatie van een door de overheid bevoegd en erkend bedrijf.

 • Certificaat blusmiddelen

  Controleren van de brandbestrijding middelen, zoals o.a.. brandblussers Deze dienen om het jaar door een bevoegde en erkende instantie te worden gekeurd.

 • Verklaring isolatieweerstand electrische instalatties

  Controleren van de elektrische installatie door een bevoegd elektromonteur .